“AS Group Investment” şirkətlər qrupunun nəzdində fəaliyyət göstərən “AS Nəqliyyat” MMC müxtəlif təyinatlı tikinti layihələrinin icrası üçün inşaat və istehsalat texnikası, həmçinin tikinti mexanizmlərin icarəsini həyata keçirir. Şirkətin avtoparkına məxsus olan nəqliyyat vasitələri və mexanizmlərin (özüboşaldan maşınlar, avtokranlar, buldozer, qreyder, beton qarışdıran mikserlər, stasionar və mobil pompalar) sifarişi üçün müraciət edə bilərsiniz.