Samur sərhəd gömrük keçid məntəqəsi
Yerləşdiyi ərazi: Xacmaz rayonu 
Əsas göstəricilər: 
  • 3 mərtəbəli bina 
  • müvəqqəti yoxlama məntəqəsi 
  • piyadalar üçün nəzərdə tutulan ikitərəfli keçid yolu 
  • anbarlar 
  • kinolojı otaqlardan və digər yardımçı otaqlardan ibarət olan keçidin sərhəd məntəqəsi. 
Sifarişçi: Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi 
Tikintiyə başlanıb: noyabr, 2007-ci il il 
İstismara verilib: dekabr, 2009-cu il