"AS Group İnvestment" şirkəti Azərbaycanın iqtisadi inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur

02.10.2019
2015-ci ildən etibarən dünyada neft qiymətlərinin aşağı düşməsi və dəyişən makroiqtisadi amillər iqtisadi islahatların keyfiyyətcə yeni mərhələyə yüksəlməsini vacib etdi və ölkə başçısı, cənab prezident İlham Əliyevin postneft dövrü kimi xarakterizə etdiyi bu dövrdə aparılan islahatlar daha müntəzəm və sistemli xarakter almağa başladı. Bu zaman qarşıya qoyulan əsas vəzifə qeyri-neft sektorundakı mövcud potensialın hərəkətə gətirilməsi, bu sahədə dinamik inkişafın təmin edilməsi üçün yeni iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi idi.

Təsadüfi deyil ki, ölkəmizin davamlı inkişafının təmin olunmasında Prezident İlham Əliyevin böyük uzaqgörənliklə həyata keçirdiyi sosial-iqtisadi siyasət, o cümlədən bu siyasətin prioritet istiqamətlərindən olan iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi həlledici rol oynayır. Həmçinin nəzərdə tutulmuş proqramların, investisiya layihələrinin uğurla icrası davam etdirilir. Şübhəsiz ki, bütün bunlar dünya ölkələrinin Azərbaycana olan marağının daha da artmasına səbəb olur. 

Elə məhz sentyabrın 19-da  Ümumçin Xalq Nümayəndələri Yığıncağı Daimi Komitəsinin sədri Li Canşunun Azərbaycana səfəri, bu səfər çərçivəsində prezident İlham Əliyevlə görüş, iqtisadi, siyasi və mədəni sferada ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafı və möhkəmləndirilməsi yollarının müzakirəsi də yeni uğurlu layihələrin başlanğıcı sayıla bilər. Danışıqlarda tərəflər daha çox iki ölkə arasında qarşılıqlı mal dövriyyəsinin artırılması, Azərbaycanın energetika, nəqliyyat və turizm sahələrinə çin investisiyasının cəlb olunması məsələlərinə diqqət yetiriblər.   

Eyni zamanda səfər çərçivəsində Azərbaycanın İqtisadiyyat naziri Şahin Mustafayevin “SINOMACH Group”un marketinq direktoru, “China CAMC Engineering” şirkətinin prezidenti Luo Yanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə də görüşü ölkəmizin Çin və Azərbaycan əlaqələrində iqtisadi inkişafı üçün yeni bir era sayıla bilər. Görüş çərçivəsində qarşılıqlı investisiyaları cəlb etməklə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, emalı və qablaşdırılması, kənd təsərrüfatı təyinatlı maşın və avadanlıqların istehsalı, logistika və digər xidmət sahələri üzrə Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondu (AZPROMO) ilə “China CAMC Engineering” şirkəti arasında əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu, Çin-Azərbaycan Aqrar-Sənaye Parkının yaradılması barədə  "Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti" ASC ilə “China CAMC Engineering” şirkəti arasında Anlaşma Memorandumu,  Azərbaycanın "Fresh Logistics” şirkəti və “China CAMC Engineering” şirkəti arasında mühəndislik, inşaat və təchizat müqaviləsi, imzalanıb. Bu müqavilələrin imzalanması eyni zamanda Azərbaycandakı əlverişli investisiya mühitinin və biznesə yüksək dövlət dəstəyinin göstəricisi kimi də qiymətləndirilə bilər.

Azərbaycanın iqtisadi inkişafında mühüm rol oynayacaq, "Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti" ASC ilə “China CAMC Engineering” şirkəti arasındakı Anlaşma Memorandumuna əsasən yaradılacaq Çin-Azərbaycan Aqrar-Sənaye Parkının başlıca məqsədi qarşılıqlı investisiyalar cəlb etməklə zəruri infrastrukturun, maddi-teniki bazanın yaradılması yolu ilə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, emalı və qablaşdırılmasının həyata keçirilməsidir. Eləcə də, bu layihə çərçivəsində kənd təsərrüffatı təyinatlı maşın və avadanlıqların istehsalı, əlaqəli logistika və digər xidmət sahələrində sahibkarlıq fəaliyyətinin dəstəklənməsi və bu sahədə fəaliyyətin səmərəli həyata keçirilməsi üçün müxtəlif xidmətlərin göstərilməsi də nəzərdə tutulub.   

Ölkəmizin Çin Xalq Respublikası ilə iqtisadi əlaqələrinin uğurlu nəticəsi kimi Azərbaycanın "Fresh Logistics” şirkəti və “China CAMC Engineering” şirkəti arasında imzalanan mühəndislik, inşaat və təchizat müqaviləsini də qeyd etmək lazımdır. Məhz bu müqavilə çərçivəsində respublikamızın münbit torpaq şəraitinə görə seçilən şimal zonasında – Xaçmaz rayonu ərazisində 500 hektarlıq sahədə Aqrosənaye parkının yaradılması nəzərdə tutupub. Bir neçə fazadan ibarət olacaq bu parkın ilkin fazasına Çinin dünyaca məşhur YTO traktor istehsalı zavodu və “Xinjiang Rising Sun Tomato” – tomat istehsalı şirkəti cəlb olunub. Əslində Aqrosənaye parkının şimal zonasında yaradılması həm də, coğrafi əhəmiyyət daşıyır. İstehsal olunan kənd-təsərrüffatı məhsullarının yaxın Rusiya bazarına ixrac edilməsi və ölkəyə xarici valyuta axının təmin edilməsi başlıca məqsədlərdəndir. 

"Fresh Logistics” şirkəti və “China CAMC Engineering” şirkəti arasında imzalanan mühəndislik, inşaat və təchizat müqaviləsi çərçivəsində Foton markalı 100 ədəd soyuducu maşınların alınması da planlaşdırılır. Bu isə ölkəyə gələn qida və dərman məhsullarının sağlam şəkildə daşınmasını, onların istehlakçıya sağlam şəkildə çatdırılmasını təmin edəcək.          

Ümumilikdə isə cənab nazir Şahin Mustafayevin də qeyd etdiyi kimi Çinin Azərbaycana investisiya həcminin yüzlərlə milyon dollar məbləğində olması planlaşdırılır. Bu isə ölkəmizdə minlərlə yeni iş yerlərinin açılması və iqtisadi rifahın daha da yüksəlməsi deməkdir.